แนวงานศิลปะของ MeOmee

Surrealism เป็นงานศิลปะที่มีลักษณะที่เหนือความเป็นจริง คืองานชนิดนี้จะเป็นการสร้างสรรค์มาจากจิตใต้สำนึก หรือ จินตนาการ และความฝัน โดยจะไม่คำนึงถึงหลักของเหตุผล ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่ง จะมีทั้งที่แสดงออกมาในลักษณะ ของความ น่ากลัว วังเวง น่าพิศวง และ ในลักษณะอื่นๆ ก็ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินเอง งานชนิดนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากยุค Romantic และจะมีความเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎี จิตวิเคราะห์ ของ Sigmund Freud

Abstract เป็นงานมโนศิลปะ หรือ ศิลปะนามธรรม หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูป ภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง เรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม การศึกษาศิลปะแอบสแตรกต้องใช้สมาธิปัญญาพอสมควรความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากดูภาพเขียนนามธรรมนี้ ไม่สามารถบรรยายหรือบอกใครให้เข้าใจได้Tuesday, 29 March 2011

เราสามารถเลือกได้ว่าจะรู้สึกอย่าไร / Can decide how feel with that
ชื่อภาพ : เราสามารถเลือกได้ว่าจะรู้สึกอย่างไร
ศิลปิน : มีโอมี่ / MeOmee
ชนิดภาพ : Acrylic Color
ขนาดภาพ 30x 40 ซ.ม.
ราคา 19,000 บาท

เรามีทางเลือก ที่จะรับสิ่งหนึ่ง หรือไม่รับสิ่งใด
หรือหากเราไม่สามารถเลือกว่าจะรับหรือไม่
เราก็สามารถเลือกได้ว่า... จะรู้สึกเช่นไร

We have choice to get one or not receive.
If can not choose whether to accept or not
But can decide how feel with that.

Monday, 28 March 2011

ศิลปะ ทำให้ใกล้ความสมบูรณ์พร้อม Art help us closer to perfectionชื่อภาพ :ศิลปะ ทำให้ใกล้ความสมบูรณ์พร้อม Art help us closer to perfection
ศิลปิน : มีโอมี่ / MeOmee
ชนิดภาพ : Acrylic color
ขนาดภาพ 60x 80 ซ.ม.
ราคา : 19,000

ศิลปะช่วยถ่ายทอดความคิดของเรา
ให้เห็นออกมา สะท้อนตัวตน
อาจช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น
เพื่อสักวัน เราจะสามารถปรับตัว
ให้ใกล้ความสมบูรณ์พร้อม

Art helps convey our thoughts, self reflection.
May help us understand ourselves more.
One day we will be able to adapt.
Closer to perfection.

Friday, 25 March 2011

ผีเสื้อและดอกไม้ Butterfly and Flower
ชื่อภาพ : ผีเสื้อและดอกไม้ /Butterfly and Flower
ศิลปิน : MeOmee
ชนิดภาพ : Acrylic colour
ขนาดภาพ 30x 40 ซ.ม.
ราคา : จำหน่ายแล้ว

ความงามของธรรมชาติ

Wednesday, 2 February 2011

นกสองตัว / two Birdsชื่อภาพ : นกสองตัว / two Birds
ศิลปิน : MeOmee
ชนิดภาพ : Acrylic color
ขนาดภาพ 30x 40 ซ.ม.
ราคา 8,500 บาท


ชีวิตคู่ บางครั้งอาจมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
ฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นผู้จริงจังกับชีวิต
ฝ่ายหนึ่งอาจจะปล่อยชีวิตไปวัน ๆ
อาจด้วยทัศนะที่ต่างกัน
ความคิดก็แตกต่าง บางครั้งก็ไม่ใช่ปัญหา
กลับเป็นความน่าหลงไหล ชวนค้นหา
การพูดคุย แลกเปลี่ยน ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น
การปล่อยให้ความเงียบเข้ามาเกาะกุมจิตใจ นานเกินไป
ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันเป็นเหตุที่ไปด้วยกันไม่ได้ในที่สุด

May not be happy married life.
One might be serious about life.
One may go from day to day life.
Probably with a different perspective.
Different ideas sometimes it is not a problem.
That be a passion.
Interactive discussion to understand each other.
Allowing the long quiet time.
To not understand each other.
Life partners are not anymore.

Monday, 31 January 2011

Emotion / อารมณ์

ชื่อภาพ : Emotion/ อารมณ์
ศิลปิน : MeOmee
ชนิดภาพ : Acrylic colour
ขนาดภาพ 30x 40 ซ.ม.
ราคา 8,500 บาท

อารมณ์มนุษย์มีหลากหลาย
การแสดงอารมณ์ก็เพื่อ ปกป้องตัวเอง
จนบางครั้งเคยชิน
เอาอารมณ์ไปทำร้ายคนอื่น
จงอยู่อยากมีสติรู้คิด
ใจที่พินิจจะทำให้เรามีความสุขในทุก ๆ วัน

Variety of human emotions.
Show mood It was so protect themself.
And sometimes familiar
Emotional harm to others.
Be conscious. Know how to think wisely
Mind consider Will make us happy every day.

Wednesday, 26 January 2011

ปลาสองตัวชื่อภาพ : ปลาสองตัว
ศิลปิน : MeOmee
ชนิดภาพ : Acrylic colour
ขนาดภาพ 35x 45 ซ.ม.
ราคา 9,000 บาท


ชีวิตคู่ บางครั้งอาจมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
ฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นผู้จริงจังกับชีวิต
ฝ่ายหนึ่งอาจจะปล่อยชีวิตไปวัน ๆ
อาจด้วยทัศนะที่ต่างกัน
ความคิดก็แตกต่าง บางครั้งก็ไม่ใช่ปัญหา
กลับเป็นความน่าหลงไหล ชวนค้นหา
การพูดคุย แลกเปลี่ยน ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น
การปล่อยให้ความเงียบเข้ามาเกาะกุมจิตใจ นานเกินไป
ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันเป็นเหตุที่ไปด้วยกันไม่ได้ในที่สุดMay not be happy married life.
One might be serious about life.
One may go from day to day life.
Probably with a different perspective.
Different ideas sometimes it is not a problem.
That be a passion.
Interactive discussion to understand each other.
Allowing the long quiet time.
To not understand each other.
Life partners are not anymore.

อาย
ชื่อภาพ : อาย
ศิลปิน : MeOmee
ชนิดภาพ : Acrylic colour
ขนาดภาพ 30x 40 ซ.ม.
ราคา 8,500 บาท